web analytics
Monter 401- Seyf

Monter 401- Seyf

401
SEYF

Vad är Svenska Estetikers Yrkesförbund?

SEYF är ett ideellt yrkesförbund bildat i maj 2001 och är öppet för alla yrkesutövande terapeuter inom estetiken. SEYF’s ambition är att alla estetiker med godkänd yrkesutbildning skall kunna enas i ett och samma förbund såsom: hudterapeuter, kosmetologer, SPA- och kropps-terapeuter, make-up artister, aromaterapeuter, nagelterapeuter, färgkonsulenter samt övriga terapeuter/estetiker.

Vad vill vi med SEYF?

Hjälpa nyutexaminerade terapeuter med frågor rörande t.ex. anställningar, löner, starta eget, försäkringar, ekonomisk och allmänt praktisk rådgivning

Organisera mentorer för nyutexaminerade terapeuter – d.v.s. erfarna terapeuter som verkar som stöd och rådgivare för de nya

SEYF kommer ej att ha praktiska eller teoretiska intagningsprov/examen för medlemskap – däremot kommer SEYF fördjupa sig i de olika utbildningarna som finns på marknaden för att därigenom kunna bedöma medlemsansökan

Skapa en arbetsgrupp (”sektion”) per yrkeskategori som ensamt möts och diskuterar sin verksamhetsgren och vad som sker inom den samt föreslår befrämjande aktiviteter för medlemmarna

Skapa en kommunikation mellan yrkeskårerna – bland annat genom nyhetsbrev via förbundet till medlemmarna

Ge råd och utgöra ett stöd till medlemmarna i besvärliga situationer.

Anordna föredrag och kompetensökande vidareutbildningar via leverantörer

Anordna mässor och workshops

Vad ingår i ett medlemskap?

Medlemscertifikat som bekräftar medlemskapet i SEYF och att medlemmen innehar behandlingsskadeförsäkring

SEYFs förbundsdekal i grönt och guld

Möjlighet att teckna en bra företagsförsäkring via SEYF där en behandlingsförsäkring ingår

Länk till egen hemsida från SEYFs hemsida

Gemenskap och närhet till andra estetiska yrkesutövare

Ett brett kommunikationsnät med oanade utvecklingsmöjligheter för din verksamhet

Inbjudan till kurser och föredrag

Möjlighet att själv påverka det du vill förändra

Möjlighet att själv (privat eller verksamheten) bli starkare i samarbete med andra

Vara med i vårt medlemsregister på SEYFs hemsida