web analytics

Utställarinformation

Home / Utställarinformation

Välkommen som utställare till CosmoNord.

 

Hallskiss

Se här

Boka monter

Boka här

Jag har en fråga

Kontakta oss

Eriksbergshallen

…är en stor och öppen lokal som har sina rötter i den göteborgska mekaniska verkstadshistorien. En härlig atmosfär för bra möten och ”massa goa gubbar” eller som i detta fallet för de mest passionerade terapeuter, stylister och elever inom skönhet.

Här är några bilder från utställningsområdet. Vi hoppas detta ger dig skaparanda till att utforma din monter – och för dig som inte har bokat din monter än hoppas vi att detta ger dig inspiration att komma in med din bokning. Var en del av detta event inom skönhet för proffs.

Varje monter är upp till din fantasi att möblera.

Kostnad för monter

Priset för monteryta är 1600:- per kvm exkl. moms för följande montrar:
Alla montrar i raderna  201 till 212  – 301 till 314 – 401 till 406

Priset för monteryta är 1500:- per kvm exkl. moms för följande montrar.
Alla montrar i raderna  221 till 226  – 321 till 327 – 421 till 423

Anmälningsavgiften är 20% av monterhyran. Anmälningsavgiften ingår i det totala priser men återbetalas inte vid avbokning.

I monterhyran ingår el, väggar mot montern i anslutning och även 30 fribiljetter att dela ut till kunder inom branschen.

 

Bokningsavgift

Anmälningsavgiftsavgift om 20% av monterhyran faktureras vid anmälan och är ej återbetalningsbar vid avbokning. Anmälningsavgiften avdrages från monterhyran.

Slutfakturering sker 120 dagar innan mässan med betalningsvillkor om 20 dagar. Vid bokning av monter senare än 3 månader innan mässans genomförande faktureras och betalas hela beloppet.

Avbokning

Utställaren har rätt att kostnadsfritt, förutom anmälningsavgift, avboka monterplats upp till 20 dagar efter att CosmoNord mottagit bokningen.

Vid senare avbokning debiteras utställaren 50% av monterhyran och vid 3 månader innan mässans genomförande debiteras utställaren 100% av monterhyran.

I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgiftsavgift.

Uppsättning av monter

Montering av monter får ske 4 april kl. 13.00-22.00 och 5 april 08.30-10.00. 5 april får inget montermaterial eller emballage finnas i gångarna då gångmattor skall läggas. Vid öppning av mässan klockan 10.00 skall allt monterbygge vara klart och allt emballage undanstuvat.
Montern kommer att vara markerad och du får inte placera dekorationer, skyltar eller stolar utanför din monter.
Barn/ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte vistas i utställningshallen under uppbyggnad. Under öppningstider är åldersgränser 16 år med undantag av barn i barnvagn.

Lastning och lossning sker vid varuintaget på baksidan av lokalen. Detta område är endast avsett för lastning och lossning och får inte blockeras.

Den 6 april får utställare tillgång till området 30 min innan öppning.

 

Demontering av monter

Rivningen av montern får inte påbörjas innan kl. 17.00 lördag den 6 april. Utflyttningen måste vara klar kl. 22.00 samma dag. Blockera inga gångar eller dörrar vid utflyttning så att alla kommer fram utan hinder. Monterplatsen skall återställas i ursprungligt skick efter demonteringen.

Montern måste vara bemannad fram till klockan 17.00 och inget får börja demonteras innan dess.
Om detta inte efterföljs kommer ett vitesbelopp om 5000:- att debiteras utställaren.

 

Hyra av material, belysning etc.

Monterväggar: I monterytan ingår golvytan och i de fall det är finns en anslutande monter, så ingår även monterväggar. Det får inte spikas eller skruvas i mässlokalens permanenta väggar, endast i monterväggarna. Om du är osäker på vad du kan sätta upp så kontakta oss gärna. Du får gärna sätta upp roll-ups och liknande men inget i montern får överstiga 3m – ljusramper är undantagna.

Matta: Golvet i montern är utan matta men du får gärna ta med och lägga på ditt golv. Det är viktigt att du är inom monterns uppritade yta för att alla skall få den plats som är bokad för varje monter och att gångarna hålls fria för att ge besökarna utrymme. Ha gärna med stolar men placera dessa inom monterns yta.

Hyra av utrustning: Det finns möjlighet att hyra monterinredning.
Vår samarbetspartner hjälper dig. Följ länken nedan:
WORKMAN

Beställ det du vill ha och i Kassan hos Workman skriver du i vilken mässa det gäller och vilken monter.

Godsmottagning

Det kommer att finns möjlighet att skicka gods till mässan.

Adressen är: Eriksbergshallen, Sjöportsgatan, 417 64 GÖTEBORG

Märk godset med följande:

  • Event
  • Företag
  • Monternummer
  • Namn och mobilnummer.

Eriksbergshallen tar emot gods från den 4 april från klockan 13.00.
Skulle godset komma på förmiddagen den 4 april kan de försöka lösa det.

Emballage

Tomemballage kan kastas på anvisad plats. Detta visas under monteringsdag 4 april

Städning

Städning av montern kan bokas genom Workman.

Följ länken nedan:
WORKMAN

WiFi

Det finns ett öppet WiFi på området.
Var gärna social med CosmoNord. Vi ser gärna dina bilder! Gemensamt kan vi sprida en massa glädje och skönhet.

Använd gärna hashtag #cosmonord på dina inlägg.

El

Ett eluttag kommer att finnas tillgängligt för varje monter.

Öppettider

Mässan är öppen:
fredag 5 april 10.00 – 18.00.
lördag 6 april 10.00 – 17.00.

Mat och dryck

Det är inte tillåtet att medta mat eller alkoholhaltiga drycker till mässan. Det är inte tillåtet att dela ut alkoholhaltiga drycker, te, kaffe eller mat i montern.

Under mässan kommer det att serveras enklare rätter och dryck i Baren.

Parkering

Det finns parkeringsplatser i närheten av mässan.

Garderob

Det finns en obemannad garderob på andra våningen. Uppgång mellan monter 202 och 203.

Ljudvolym

Ljudvolymen i din monter skall begränsas till din monters yta. Bildvisning och musik får spelas i montern men i dämpad volym som inte är störande för grannar och mässan.

Brandsäkerhet

Mässans utrymningsvägar skall av säkerhetsskäl hållas helt fria. Larmknappar och skyltar för brandberedskap får inte skymmas eller byggas för, vare sig helt eller delvis. Inte heller får brandsläckare täckas.

Rökning och droger

Rökning är förbjuden i hela anläggningen. Droger får under inga omständigheter förekomma inom mässans område.

Delad monter och Försäljning av proffsprodukter

Montern får inte delas med annan utställare, helt eller delvis, än det företag som bokat montern. Utställaren får inte på något vis marknadsföra eller saluföra andra produkter/tjänster än de som är angivna i anmälan.

CosmoNord är en branschmässa för diplomerade terapeuter, så utställare skall ha en företagsprofil som inte säljer produkter avsedda för professionellt bruk till privatpersoner. Terapeuter som besöker CosmoNord kommer att ha band runt armen som visar på att de har uppvisat ett diplom vid entrén, andra besökare, som t.ex. modeller till de tävlande, kommer att ha en annan färg på bandet. Övriga produkter kan säljas till alla besökare.

Ansvar och Förtida upphörande

CosmoNord ansvarar inte för utställarens monter, utställda föremål eller material, kläder, varor eller utrustning eller annat som tillhör utställaren eller tredje man.

Både CosmoNord och utställaren kan säga upp medverkan på CosmoNordmässan med omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt denna Utställarinformation.

Force Majeure

CosmoNord är befriad från påföljd för underlåtande att fullgöra viss förpliktelse om omständigheterna förhindrar, avsevärt försvårar eller försenade av mässan.
Sådana omständigheter kan vara myndigheters åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, blockad, brand, krig, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Om mässan inte kan genomföras kan dock skälig återbetalning av utställaren erlagt belopp ske.